Bengkel Anjuran Pusat Sejarah Brunei 2014

Bengkel Anjuran Pusat Sejarah Brunei 2014
Tekan imej untuk memuat turun borang

Pusaka

Bagi merealisasikan visi dan matlamat Pusat Sejarah Brunei sebagai pusat sumber yang menangani dan mengendalikan penyelidikan, pengkajian, pengumpulan, pendokumentasian, penerbitan, dan pameran dalam segala bentuk yang berkaitan dengan persejarahan Brunei, usaha-usaha mempergiatkan bahan-bahan terbitan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa.  Sesuai dengan peranannya ke arah penyelidikan dan penulisan sejarah negara, Pusat Sejarah Brunei telah mampu menerbitkan buku-buku, majalah, dan jurnal dengan tujuan memberi maklumat serta fakta yang penting kepada khalayaknya.

Antara terbitan awal ialah PUSAKA, diterbitkan pada tahun 1988. Penerbitan PUSAKA yang bersifat in-house publication ini memuatkan berita penyelidikan dan kegiatan Pusat Sejarah Brunei yang telah dijalankan oleh  pegawai-pegawai dan kakitangannya. Alhamdulillah, sejak penerbitannya, sambutan yang menggalakkan adalah dari kalangan pelajar-pelajar sekolah, penuntut-penuntut maktab dan institusi pendidikan tinggi, serta para pengkaji dan peminat sejarah tanahair. Format majalah ini sentiasa dikemaskinikan dan sering ada perubahan serta tambahan dari segi tambahan ruangan dan juga jumlah keluaran. Pada tahun 2007,  PUSAKA telah diterbitkan dua kali setahun sehingga tahun 2010 ini. Mulai tahun 2011, majalah PUSAKA yang dijangka terbit tiga kali setahun, akan muncul dengan ‘wajah baru’ dan membuka kepada penulis-penulis luar dengan honorarium yang berpatutan. Dengan kemunculan PUSAKA ‘berwajah baru’ ini nanti, diharap akan lebih menarik perhatian bukan sahaja di kalangan para pelajar dan penuntut sekolah, maktab, serta institusi tertinggi di negara ini, malah juga para sejarawan, peminat-peminat sejarah dan masyarakat Brunei amnya. 

______________________________________________________________

Pusaka, Bil. 1
Merupakan majalah berkala atau bersiri Pusat Sejarah Brunei yang memuatkan rencana-rencana sejarah, laporan, dan berita kegiatan yang ditulis dan diusahakan oleh pegawai-pegawai dan kakitangan Pusat Sejarah Brunei daripada hasil penyelidikan dan dokumentasi sejarah Brunei. Antara rencana-rencana yang dimuatkan dalam siri 1 majalah ini: “Raja-Raja  Brunei sebelum Awang Alak Betatar”, “Islam di Daerah Tutong”, “Ye-po-ti Sebutan Brunei Tua”, “Orang Brunei di Pahang”, “Sultan Abdul Majid ibni Sultan Muhammad Shah”, “Persinambungan Keluarga Diraja Brunei dengan Keluarga Diraja Tanah Melayu”, “Dato Haji Ahmad”, “Batu Nisan Sultan Omar Ali Saifuddien I” dan “Nong Mayan”.                                                                         

Tahun Terbit 2003 (Ulang Cetak), Kulit Nipis: BND4.50

______________________________________________________________Pusaka, Bil. 2
Bilangan 2 majalah ini memuatkan antara lain rencana-rencana: "Kemasukan Agama Islam di Brunei", "Tahun 1888 Masihi", "Kampong Ayer", "Meriam Sebenua dari Brunei di Bulungan", "Pu Kung Chih-mu", "Penyalinan Dokumen/Rekod Penting ke Mikrofilem". Di samping itu memuatkan juga laporan-laporan penyelidikan, berita-berita kegiatan, makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei.                                                                         
Tahun Terbit 1988, Kulit Nipis: BND4.50

______________________________________________________________Pusaka, Bil. 3
Rencana-rencana yang termuat dalam bilangan 3 ini ialah: "Pentadbiran Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Ringkas", "Perniagaan Brunei-China: Suatu Tinjauan Adat Perdagangan", "Kerajaan Islam di Brunei: Suatu Tinjauan Sejarah", "Sultan Bolkiah", "Pengiran Temenggong Sahibul Bahar Pengiran Muda Muhammad Shamsuddin: Raja di Gayoh", "Kampong Tanjong Nagka". Juga dimuatkan laporan-laporan penyelidikan berita-berita kegiatan, serta makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei.                                                                         

Tahun Terbit 1990, Kulit Nipis: BND4.50

______________________________________________________________Pusaka, Bil. 4
Memuatkan rencana-rencana: "Hubungan Brunei-Pahang", "Sultan Tengah", "Masjid Brunei Abad Ke-XVI", "Pemuliharaan Bahan Arkib: Suatu Pengenalan", "Asal Usul Nama Negara Brunei Darussalam dan Bandar Seri Begawan", "Batu Nisan Datu Imam Yaakub", "Pendudukan Jepun di Brunei", "Hubungan Luar Negeri Negara Brunei Darussalam". Selain itu laporan-laporan penyelidikan, berita-berita kegiatan, makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei juga dimuatkan.             
                                                            
Tahun Terbit 1991, Kulit Nipis: BND4.50

______________________________________________________________

  
Pusaka, Bil. 5
Rencana-rencana sejarah yang dimuatkan dalam keluaran kelima majalah ini: "Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dalam Sejarah Penulisan Syair", " Hubungan Brunei-Jawa", Kedatangan Awal Guru-Guru Agama Johor di Brunei", "Sultan Muhammad Ali Raja Bendahara Seri Indera Maharaja ibni Raja Pendahara Pengiran Muda Bongsu: Tinjauan Latar Belakang Persejarahan daripada Tradisi Lisan Brunei". Seperti lazimnya memuatkan sama laporan-laporan, berita-berita kegiatan, dan makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei.     
                                                            
Tahun Terbit 1992, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 6
Tajuk-tajuk rencana yang termuat antaranya: “Dasar dan Siasah Agama Memandu Kelancaran Pentadbiran Kerajaan”, “Makam Pengiran Kesuma Yuda”, ”Makam Sultan Muhammad Kanzul Alam”, ”Sumbangan Orang-Orang Sarawak dalam Pendidikan Awal di Negara Brunei Darussalam”, ”Terbitan Pusat Sejarah 1982-1994”. Laporan penyelidikan dan pendokumentasian, laporan kursus, berita-berita kegiatan, dan makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei juga dimuatkan.

Tahun Terbit 1994, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________

 Pusaka, Bil. 7
Keluaran ketujuh ini memuatkan rencana-rencana yang bertajuk: “Memperingati 590 Tahun Pelayaran Cheng Ho: Laporan Seminar di Beijing”, “Sultan Haji omar ‘Ali Saifuddien: Pengalaman di Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak”, “Reaksi Awal Belanda Terhadap Penglibatan Inggeris di Borneo Utara TM 1877”, “Batu Nisan Lama Bertarikh 1533 Masihi: Suatu Penyelidikan Awal”, “Saydina Hasan dan Hubungannya dengan Sultan-Sultan Brunei”, “Kampong Pekilong Muara”. Serta mengandungi Laporan Kursus penyelidikan dan Penulisan Sejarah, berita-berita kegiatan, dan makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei.

Tahun Terbit 1996, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 8
“Penyelidikan Kesan-Kesan Sejarah Brunei di Kuching, Sarawak”, “Makam Sultan Muhammad Hasan”, “Penyelidikan ke Mukim Serasa”, “Ristaan: Kemangkatan Suri Seri Begawan Raja” adalah rencana-rencana yang termuat dalam keluaran kelapan ini. Di samping itu ialah berita-berita kegiatan, dan makluman arkib dan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei, serta sebuah puisi yang bertajuk “Perang Kastela”.

 Tahun Terbit 1997, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 9
Beberapa buah rencana hasil penyelidikan dimuatkan dalam bilangan 9 majalah ini: “Pengiran Temenggong Raja Tua Abdul Momin Amirul Faza”, “Pengiran Anak Siti Khatijah”, “Batu Nisan Orang Islam di China dan Pengaruh ke atas Nisan Maharaja Brunei”, “Kampong Panchor Murai”, “Peristiwa-peristiwa Penting dalam Sejarah Hidup Almarhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien”. Turut dimuatkan ialah Laporan Penyelidikan Kampong Tanah Jambu, dan makluman arkib dan perpustkaan Pusat Sejarah Brunei.

 Tahun Terbit 1999, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 10
Bagi keluaran kesepuluh majalah ini mengandungi lima buah rencana sejarah yang masing-masing bertajuk: “Puni itu Brunei”, “Nasab Sultan Sharif Ali”, “Sebuah Batu Nisan Lama Bertarikh KM XV: Suatu Kajian Awal”, “Menyoroti Kandungan Perlembagaan Negeri Brunei 1959: ‘Menghalang’ sebagai Jaminan Keamanan, Kesejahteraan, dan Penakatan”, “Kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa‘adul Khairi Waddien”. Di samping itu daftar judul beberapa buah bahan sumber yang terdapat di Pusat Sejarah Brunei juga turut dimuatkan dalam keluaran ini.

Tahun Terbit 2001, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________

Pusaka, Bil. 11
Majalah bilangan 11 ini mengandungi rencana-rencana:  “Salasilah Kesultanan Pahang”, “Adat dan Kelaziman menjadi Teras dalam Rangka Kerja bagi Perlembagaan Negara Brunei Darussalam”, “Batu Nisan Syateria Pengiran Maharaja Dinda”, “Puak Kedayan di Kampong Lamunin: Suatu Penyelidikan Awal Berdasarkan Sejarah Lisan”, “Penyelidikan Batu Nisan di Pulau Sari, Lawas”, “Musuh-Musuh Rekod dan Cara Mengatasinya”. Juga dipaparkan ialah tempat-tempat bersejarah di Negara Brunei Darussalam, laporan-laporan bengkel dan kursus, dan daftar sebahagian daripada judul-judul buku di perpustakaan Pusat Sejarah Brunei.

Tahun Terbit 2004, Kulit Nipis: BND4.50

 ______________________________________________________________Pusaka, Bil. 12
Pusaka, Bilangan 12 ini memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: Calak Brunei: Suatu gambaran Ringkas”, “Perutusan Dalam Manuskrip Lama Melayu – Kes Syair Nasihat Laki-Laki dan Perempuan Macam Baharu: Suatu Kajuian Ringkas”, “Pengaruh Kesultanan Brunei Ke Atas Orang Ulu Sarawak: Kajian Kes Di Daerah Baram, Bintulu dan Belaga”, “Melayu’ Sebagai Kata Nama Kolektif Bermaksud Bahasa dan Bangsa – Suatu Ulasan Ringkas”, “Legenda Telur Pecah Lahirnya Puteri Lamlai”, dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

Tahun Terbit 2004, Kulit Nipis: BND5.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 13
Pusaka, Bilangan 13 ini memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: “Mempertingkatkan Daya Saing Bangsa”, “Slogan dan Panji-Panji Brunei”, “Kisah Datu Munchong di Bolongan: Berjaya Tewaskan Sumbang Lawi”, “Peranan Arkeologi Dalam Pembangunan Masyarakat: Satu Tinjauan Awal”, “Enakmen 1912: Satu Tinjauan Awal”, “Orang Melabau” dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

Tahun Terbit 2007, Kulit Nipis: BND5.50

 ______________________________________________________________Pusaka, Bil. 14
Pusaka, bilangan 14 ini memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: Sejarah Sebagai Ilmu”, “Perkhidmatan Feri Kuala Sungai Tutong”, “Makam Raja Ayang: Kisah Sumbang Dua Beradik”, “Pemerintahan Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)” dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

 Tahun Terbit 2007, Kulit Nipis: BND5.50

 ______________________________________________________________


Pusaka, Bil. 15
Pusaka, Bilangan 15 ini memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: “Kampong Ayer: Warisan Brunei di Kalangan Masyarakat Orang Ulu”, “Ristaan Bandar Brunei”, “Brunei Dalam Sejarah”, “Sejarah Awal - Minyak di Brunei” dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.
  
Tahun Terbit 2007, Kulit Nipis: BND8.00

 ______________________________________________________________


Pusaka Bil. 16
Pusaka, Bilangan 16 memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: “Penerbitan Pusat Sejarah Brunei: Hubungannya dengan Penterjemah”, “Istana”, “Sejarah Lisan di Brunei: Satu Tinjauan Awal”, “Sejarah Awal – Nisan” dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

 Tahun Terbit 2008, Kulit Nipis: BND8.00

 ______________________________________________________________


Pusaka Bil.17
Pusaka, Bilangan 17 memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: “Brunei dalam The North Borneo Herald”, “Kampong Meragang: Asal Usul dan Tempat-Tempat Bersejarah”, "Brunei Tua: Satu TinjauanRingkas", “Latar Belakang Ekonomi Tradisi Brunei: Suatu Tinjauan Awal”, “Sejarah Awal – Kertas”, "Kampong Jerudong" dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

 Tahun Terbit 2009, Kulit Nipis: BND8.00

 ______________________________________________________________


Pusaka Bil.18
Pusaka, Bilangan 18 memaparkan beberapa rencana dan esei, antaranya ialah: “Salasilah pada Batu-Batu Nisan Lama: Suatu Penyelidikan Awal”, “Asal Usul Nama Brunei: Satu Tinjauan Awal”, "Peranan Sumber dalam Kajian Sejarah", “Peranan Guru-Guru Melayu dalam Kebangkitan Semangat Nasionalisme di Brunei”, "1 Januari 1984: Sistem Kementerian Bermula", “Sejarah Awal – Manuskrip Melayu”, "Kampong Anggor" dan beberapa laporan kursus daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.

 Tahun Terbit 2009, Kulit Nipis: BND8.00

 ______________________________________________________________


Pusaka Bil. 19
Pusaka bilangan 19 ini memuatkan rencana-rencana yang agak menarik mengenai sejarah Brunei seperti ‘Brunei-Terselah Besar dalam The North Borneo Herald and Official Gazette’; ‘Perlembagaan Negeri Brunei 1959: Sejarah Ringkas Pembentukannya’; ‘Sejarah Kampong Ayer’; ‘Masjid Lambang Kepimpinan Raja’; ‘Kampung Ku: Kampong Dato Gandi’; dan beberapa laporan kursus dan bengkel daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.
 Tahun Terbit 2009, Kulit Nipis: BND6.00

 ______________________________________________________________


Pusaka Bil. 20
Pusaka bilangan 20 mengandungi rencana-rencana: ‘Kebakaran di Brunei Tahun 1884’; ‘Sejarah Politik Brunei dalam Syair Rakis’; ‘Brunei Pusat Penyebaran Islam’; ‘Kampong Labu Estet: Asal Usul dan Tradisi Lisannya’; ‘Kampung Ku: Kampong Belimbing’; dan beberapa laporan Persidangan dan Penempatan Kerja daripada pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei.


 Tahun Terbit 2009, Kulit Nipis: BND6.00

______________________________________________________________


Pusaka Bil. 21
Bermula dari awal kemunculannya, iaitu pada tahun 1988 sehingga kini,Majalah Pusaka telah berjaya diterbitkan sebanyak 20 keluaran. Mulai tahun 2011, sesuai dengan usianya yang semakin dewasa dan matang, buat pertama kalinya Majalah Pusaka, Bil. 21 'berwajah baru' dengan konsep persembahan yang berbeza daripada keluaran sebelumnya. Pembaharuan ini bukan sahaja memaparkan perubahan pada wajah luaran dan dalaman, malahan dari segi saiz, ketepatan halaman, gambar, ilustrasi, teks dan pelbagai isi serta gaya persembahan dalam sesebuah ruangan dan rencana juga turut berubah.

Memuatkan beberapa ruangan baru, antaranya ialah Catatan Sejarah, Info, KampungKu, Legenda, Sekolah Kita, Tokoh, Tambah Minda, Tahukah Biskita, Kegiatan dan Rencana. Antara tajuk-tajuk artikel yang dimuatkan dalam Pusakan Bilangan 21 ini seperti; Pengeluaran Mata Wang Pertama Negeri Brunei, Perasmian Pesta Sukan Kebangsaan Pertama, Lawatan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II ke Negeri Brunei, Batu Nisan P'u, Awang Semaun: Berlumba Gubang dan lain-lain.
Tahun Terbit: 2011, Kulit Nipis: BND3.40
 ______________________________________________________________

Pusaka Bilangan 22
Antara artikel-artikel menarik yang dimuatkan dalam majalah ini, antaranya ialah Rumah Sakit Kerajaan Pertama, Pelancaran Pemancaran Televisyen Berwarna, Ubar di Brunei, Pakaian Tradisi Puak Murut, Mesopotomia, Menteri Besar Brunei Pertama dan lain-lain. Dalam majalah ini juga ada disediakan ruangan uji minda


Tahun Terbit: 2011, Kulit Nipis: BND3.40